Sunday, October 26, 2008

Historical Tradition of buffalo horn of old manuscript  • Hini tutur tambana puyang luah bungkan pandan hiyalah ninik siyak langin datang dari bumi Minang Kabau, hiyalah turun ka kuta panda hiyalah mangambik ninik kami bagalar jayang beranay... ( this historical tradition is kept by Datuk Singarapi Sungai Penuh)

  • Hini tutur hurang datang bukit pariyang Padang Panjang puti hunduk pinang masak baduwa pabisan hitu ka kuta lima manis kepada dana banta… (this historical traditions is kept by Depati Sungai Lago Koto Beringin Rawang)

  • Hini tutur manunggu bungkan pandan sahulu sahilir sapa manunggu ninik siyak langin sapa bini dayang baranay datang di gunung kembang ninik siyak langin daba di banangkabay... ( this historical tradition is kept by Bujang Pariyang Koto Bento)

  • Hini tandauk parang dipati hatur gumi dipati marampat paningkar malin manyurat tutur ninik hurang kuta baringin datang pariyang Padang Panjang hurang batiga badik surang bagalay puti hunduk pinang masak, surang bagalay puti dayang baranay surang bagalay patih sabatang diyan pada dusung banta barayun…lalu ka dusung kunyit Puti Dayang Baranai Kawin dingan tuwan Si Samilullah beranak hurang sabilan baduwa jantan jahasi jahari... (this historical tradition is kept by dipati satio mandaro and datuk caya depati)

No comments:

Post a Comment