Saturday, June 6, 2009

Legenda Telor Naga II

Rahasia Mustika Merah Delima

Kedua kakak-beradik yatim piatu ini, tidak mempunyai harta berharga dari orang tuanya, kecuali sepasang batu merah dan putih sebesar biji kacang. Asal batu merah putih tersebut,sebelum ibu mereka menghembus napas yang terakhir berpesan kepada Calungga dan Calupat.”Lungga,Lupat kemarilah kalian berdua. sebelum mak meninggal, Mak akan memberi kepada kalian masing-masing batu merah ini untuk Lungga dan batu putih ini untukmu Lupat. Kedua batu ini di temukan secara kebetulan oleh almarhum bapakmu, didalam sebuah gua dekat gunung berapi kita. Batu merah ini membawa sifat keberanian dan kesaktian luar biasa bagi pemiliknya, sedangkat batu putih hikmahnya membawa keberuntungan dan kejayaan di dunia.
Inilah petunjuk yang mak terima didalam mimpi tiga hari yang lewat, mak mendengar suara dari pucuk gunung berapi menerangkan hikmah mantiko batu merah putih ini. Lungga, jagalah adikmu baik-baik, uruslah ladang kita agar kalian berdua dapat hidup kelak menjadi orang yang berguna….”
Setelah berpesan ibunya menghembus nafas terakhir, kedua kakak beradik itu menangis sejadi-jadinya, ditinggal pergi kasih sayang ibu yang masih didamba anak-anak seusia mereka.

No comments:

Post a Comment